BİZ KİMİZ?

Dayanışmayı, eşitliği ve iş birliğini destekleyen bir örgütlenme biçiminde yedi kadın bir araya gelerek, kooperatifler, çeşitli sivil toplum örgütleri, gruplar ve topluluklar ile birlikte çalışma, gelişme ve ilerleme hedefiyle yola çıktık ve kar amacı gütmeyen, sosyal bir kalkınma kooperatifi olarak, Yeryüzü Kalkınma Kooperatifini kurduk.

Kooperatifleri, toplumdaki dezavantajlı birey ve grupları ihtiyaçları üzerinden bir araya getirerek onların güçlenmelerine aracılık eden, toplumsal sorunların çözümünde kolektif öneriler geliştirebilen önemli bir örgütlenme biçimi olarak görüyoruz. Bununla beraber kooperatiflerin, dezavantajlı grupların refahını ve sosyal içermeyi sağlayacak yolların, eşitlikçi bir kalkınma ve adalet anlayışıyla inşa edilebilmesinde de kilit bir role sahip olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu nedenle biz, ilgi ve bilgi alanlarımız çerçevesinde gücümüzü, kooperatifleşerek birleştirmeyi seçtik.

Böylece toplumsal sorunların çözümünde eleştirel bir bakış açısını benimseyerek sosyal içerme, toplumsal cinsiyet eşitliği, kültürlerarası çalışmalar, kent çalışmaları, toplumsal kalkınma ve ayrımcılık konularına ilişkin nitelikli ve yenilikçi araştırma, inceleme ve projeler yürütmeyi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmayı, var olan sosyal politika ve hizmetleri değerlendirmeyi, insan hakları odağında geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlıyoruz.  Gücümüzü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları, kadına yönelik şiddetle mücadele, yoksullukla mücadele, toplumsal hareketlilik, kent çalışmaları, göç çalışmaları ve sosyal hizmetler alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımından alıyoruz.

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak tüm farklılıklarımızla insanca yaşama koşullarını inşa edebileceğimiz, ayrımcılığın olmadığı bir yeryüzü ütopyasından hareket ediyoruz ve bu nedenle de kendimize “Yeryüzü Kooperatifi” diyoruz.

Çeşitli kolektiflerde ve platformlarda edindiğimiz ortaklık kültüründen yola çıkarak ve kooperatifler arası dayanışmadan da öğrendiklerimizle 26 Nisan 2017 tarihinde resmen kurularak çalışmaya başladık. Giriştiğimiz değişim inşamızda bizimle birlikte olmak isteyen herkesle eşitlikçi ilişkiler kurmak, dayanışmayı büyütmek ve ortaklık kültürünü geliştirmek istiyoruz.

Bizi bir araya getiren değer ve ilkeler üzerinden kendimizi şu şekilde tanımlıyoruz:

 • Eşitlikçiyiz ve ayrımcılık karşıtıyız.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliyoruz.
 • Birlikte güçlenmeyi, katılımcılığı ve özenli olmayı önemsiyoruz.
 • Şeffaflığı, şiddetsizlik kültürünü, yaratıcı bakış açısını ve ekolojik duyarlılığı benimsiyoruz.

Sosyal politika ve hizmetlerin değerlendirilmesine, insan hakları temelinde geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik eğitim, araştırma, danışmanlık ve uygulama temelinde öncelikli faaliyet alanlarımızı ise şu şekilde belirledik:  

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele
 • Kent çalışmaları
 • Toplumsal hareketlilik
 • Toplumsal kalkınma
 • Yoksullukla mücadele
 • Göç çalışmaları
 • Gençlik ve çocuk refahı
 • Bakım hizmetleri ve bakım ilişkileri