25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü


25 Kasım 1960 sabahında Dominik’te üç kız kardeşin cesetleri uçuruma düşmüş bir arabanın içinde bulundu. Ölümleri önce bir araba kazası olarak gösterildi. Oysa bu üç kız kardeş, Dominik Cumhuriyeti’nde 31 yıldır iktidarını sürdüren Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele eden Patria, Minerva ve Maria Teresa Mirabal kardeşlerdi. Ülkelerinde eşitlik, demokrasi ve insan hakları için mücadele eden Mirabal kardeşler, diktatör Trujillo tarafından vatan haini ilan edildiler, defalarca tutuklandılar ve en sonunda Trujillo yandaşları tarafından vahşice öldürüldüler. Tarih bir kez daha totaliter rejimlerin, boyun eğmeyen kadınlardan her zaman korktuğunu ve onları susturmak için eril şiddete başvurduğunu göstermişti. Ancak onların mücadelesi, sadece eli kanlı Trujillo rejimini yıkmakla kalmadı, tüm dünyadaki insan hakları ve demokrasi mücadelesi için de bir sembol oldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Mirabal kardeşlerin öldürüldüğü 25 Kasım Günü’nü Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü ilan etti.

Bu 25 Kasım’da da eril şiddetin hedefinde olan, dünyanın her köşesinde, evde, okulda, iş yerinde, sokakta şiddete uğrayarak yaşama hakları ellerinden alınan kadınları saygıyla anıyoruz.

Giderek artan bir biçimde, kadınları eril şiddetten koruyan ve yaşam haklarını güvence altına alan İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun gibi tüm kadın mücadelesinin kazanımlarını hedef alan ataerkil ve bağnaz saldırılara karşı dayanışmamızı sürdüreceğimizi haykırıyoruz.

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi