Türkiye'de Akademinin OHAL'i


Yeryüzü Söyleşilerimiz kapsamında 21 Aralık 2019'da Dr. Zeynep Kurnaz ve Dr. İnan Özdemir ile OHAL sürecinin  insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve yürüttükleri çalışmalar üzerindeki etkilerini konuştuk. Kurnaz ve Özdemir, OHAL döneminde insan hakları alanında çalışma yapan akademisyenlerle yürüttükleri araştırmalarını anlatırken, OHAL'in akademik özgürlükleri zedeleyerek, akademideki korku kültürü oluşturduğunu, akademisyenlerin iş güvencelerinin kalkması nedeniyle akademik çalışmalarında kısmen otosansüre başvurmak zorunda kaldıklarını vurguladılar.