Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Yayınımız Hazır


Kooperatifimiz, 20-21 Nisan 2019 tarihinde İzmirde DEMİS öncülüğünde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi'nin hazırlık toplantısı sonrasında kentsel hakların izlenmesi ve savunuculuğunun yapılması konusunda aktif rol alma kararı almıştır. “Kentlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Göstegeleri Üzerinden İzlenmesi ve Raporlanması” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Temel Alan Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi” ihtiyacına cevap sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bu büyük hedefin bir parçası olarak gördüğümüz Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesini oluşturduk.

Atölye, kooperatif gönüllülerine sunulan “Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Altyapı Geliştirme Eğitimleri” (19-23 Temmuz 2019) ile aktif çalışmalarına başladı. 15 Ekim 2019 tarihinde başlayan, İnsan Hakları Okulu Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırma Desteği ile "Kentsel Hareketlilik ve kentsel hizmetlere erişim ekseninde toplumsal cinsiyet eşitliğinin izleri: Ankara, Çankaya Örneği" isimli araştırma projemizi kooperatifimiz ortaklarından Dr. Burcu Hatiboğlu Kısat yürütücülüğünde tamamladık. Araştırma sonuç raporumuza buradan ulaşabilirsiniz: Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Yayını