Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırması


Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırmamız tamamlandı. Kadınların yaşamlarının her aşamasında şiddetten uzak olmalarını ilke edinen Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi’nin gerçekleştirdiği bu araştırma, UNFPA Türkiye Ofisinin desteğiyle yürütülmüştür. Çevrimiçi derinlemesine görüşmelerin yapıldığı araştırmanın saha çalışması, Temmuz-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çoğu kadın olan kooperatif üyeleri ve aktivistleri tarafından yürütülen araştırmada, araştırma ekibi kadınların öznelliğini dikkate alarak farklı deneyimlere ilişkin bilgi üretilmesini amaçlamıştır. Araştırma analizi, kadınların ve sağlık personelinin gebelik ve doğumla birlikte sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin algıları, duyguları, deneyimleri ve görüşlerinin ortaklaştığı ve farklılaştığı temalara odaklanarak yapılmıştır. Tematik analizlerde, farklı sosyo-ekonomik koşullar ve öznel farklılıklar dikkate alınmıştır. Araştırmamızın sonuçlarını paylaştığımız raporumuza buradan ulaşabilirsiniz.

Araştırma sonuçlarımızı araştırma ekibinden dinlemek için youtube adresimize bekleriz.