YERYÜZÜ KALKINMA KOOPERATİFİ GÖNÜLLÜSÜ OLMAK İSTER MİSİNİZ?

Toplumsal sorunların çözümünde eleştirel bir bakış açısını benimseyen, baskı ve ayrımcılığın ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, dezavantajlı kılınmış tüm grupların (yoksul, çocuk, genç, engelli, farklı etnik ya da cinsel kimlikten gruplar, şiddet mağdurları) spesifik ihtiyaçlarını insan hakları odağında geliştirmeyi ve desteklemeyi amaçlayan bir sosyal kooperatifiz. Bu amaçlarımız doğrultusunda bizlerle çalışacak yol arkadaşları arıyoruz.

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi gönüllü çalışma alanları

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi gönüllüsü olarak aşağıdaki alanlarda bizimle çalışabilirsiniz:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları 
 • Kadına yönelik şiddetle mücadele
 • Kent çalışmaları
 • Toplumsal hareketlilik
 • Toplumsal kalkınma
 • Yoksullukla mücadele
 • Göç çalışmaları
 • Gençlik ve çocuk refahı  
 • Bakım hizmetleri ve bakım verme ilişkileri 


Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi gönüllüsünün katkı sağlayabileceği konular

 • Yazılı ve/veya sözlü çeviri yapmak,
 • Kooperatifin faaliyet alanlarıyla ilgili hak temelli proje fikirleri geliştirmek,
 • Kooperatifin hak temelli eğitim çalışmalarında ve etkinliklerinde kolaylaştırıcılık,
 • Görünürlük materyallerini tasarlamak,
 • Sosyal medya araçlarını yönetmek,
 • Kooperatif faaliyetlerine ilişkin bilgi ve dokümantasyon çalışmaları yapmak,
 • Gönüllü havuzunun geliştirilmesine katkı sağlamak,
 • Kooperatifi toplantı ve etkinliklerde temsil etmek,
 • Uzmanlık alanlarına ilişkin danışmanlık vermek,
 • Kooperatifin işbirliği alanlarını geliştirmesine katkı sağlamak,
 • Kooperatif tarafından gerçekleştirilen araştırmalara destek vermek,
 • Kooperatif tarafından yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesine katkı sunmak,
 • Sosyal kooperatiflere ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve raporlamak.

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi gönüllülük ilkeleri

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak tüm çalışmalarımızda,

 • Baskı, ayrımcılık ve şiddet üreten bir dil kullanmamaya özen gösteririz. 
 • Hiyerarşik olmayan, katılımcı, eşitlikçi ve birlikte güçlenmeyi hedefleyen bir yapıyı inşa etmeyi önemseriz.
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini önceleriz.

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak, faaliyet alanlarımız çerçevesinde yer alan sorun alanlarında bizlerle çalışacak olan gönüllülerimize yönelik çeşitli eğitimler, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenliyoruz. 

 • Tematik atölyeler
 • Proje üretim atölyeleri 
 • Söyleşiler
 Gönüllü Kayıt Formu’nu doldurarak kooperatifimiz gönüllüsü olabilirsiniz.