Etkinlik Haberleri


Türkiye'den Örneklerle Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması

Yeni bir kavram olan “siyasette kadınlara yönelik şiddet” olgusunu gündeme getirdiğimiz Türkiye'den Örneklerle Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırmamızı tamamladık. UN Women Türkiye Ofisi'nin desteklediği araştırmamıza aktif olarak parlamentoda ve yerel yönetimlerde yer almış/yer alan kadınlar, siyaset ve kadınlara yönelik şiddet alanıyla ilgili kamu kurumlarından temsilciler, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin kadın ve gençlik yapılanmaları ve gençlik ağları temsilcileri katıldı. 24 Ekim 2023 tarihinde Ankara HiltonSa'daki lansman toplantısında paylaştık. Araştırmamızın lansmanından karelere ve araştırma raporumuza buradan ulaşabilirsinizHaberin Devamı İçin Tıklayınız

Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırması

Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırmamız tamamlandı. Kadınların yaşamlarının her aşamasında şiddetten uzak olmalarını ilke edinen Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi’nin gerçekleştirdiği bu araştırma, UNFPA Türkiye Ofisinin desteğiyle yürütülmüştür. Çevrimiçi derinlemesine görüşmelerin yapıldığı araştırmanın saha çalışması, Temmuz-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çoğu kadın ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Görsel Betimleme Nedir? Nasıl Yapılır?


Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi 2022-2023 Yıllık Faaliyet Planı

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi 2022-2023 Yıllık Faaliyet Planı yayınlandı.

Yıllık Plan için tıklayınız.

Yıllık Plan Çalıştay Raporu için tıklayınız.


Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Yayınımız Hazır

Kooperatifimiz, 20-21 Nisan 2019 tarihinde İzmirde DEMİS öncülüğünde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi'nin hazırlık toplantısı sonrasında kentsel hakların izlenmesi ve savunuculuğunun yapılması konusunda aktif rol alma kararı almıştır. “Kentlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Göstegeleri Üzerinden İzlenmesi ve Raporlanması” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Temel Alan Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi” ihtiyacına cevap sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bu büyük hedefin bir parçası olarak gördüğümüz Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesini oluşturduk.

Atölye, kooperatif gönüllülerine sunulan “Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Altyapı Geliştirme Eğitimleri” (19-23 Temmuz 2019) ile aktif çalışmalarına başladı. 15 Ekim 2019 tarihinde başlayan, İnsan Hakları Okulu Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırma Desteği ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi- Araştırma Projesi

5 Aralık 2019 tarihinde Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi- Araştırma Projesi kapsamında çalışacak olan aktivistlerimiz ve proje yürütücüleri Burcu Hatiboğlu Kısat ve Ali Alp Odabaş ile çalışmanın aşamalarından biri olan niceliksel araştırma bağlamında hazırlanan görüşme soruları ele alınmış ve görüşme teknikleri üzerine bir atölye gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonrasında ise sahada yürütülecek olan hane halkı görüşme soruları revize edilmiştir.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Bana Bir Masal Anlat İçinde ‘Eşitlik’ Olsun

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında, Yeryüzü Kooperatifi gönüllülerimizden Esra Erkmen’in bireysel aktivist olarak yürütücülüğünü yaptığı Bana Bir Masal Anlat İçinde ‘Eşitlik’ Olsun çalışmasının değerlendirme toplantısı 2 Aralık Pazartesi tarihinde Fade Stage and Coffee’de gerçekleşti. Toplantıda Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi, Kaos GL, Hacettepe Üniversitesi Queer Araştırmaları Topluluğu, QueerAnka, Hayalperest Çocuk Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı gibi kadın, lgbti+, çocuk ve hayvan hakları alanında yer alan sivil toplum örgütleri, dernekler ve öğrenci toplulukları ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet alanında yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler, toplumsal cinsiyet ve çocuk alanında bağımsız olarak gönüllü çalışmalar yürüten 20 kişinin katılımıyla 14-15 aralıkta gerçekleşmesi planlanan atölye çalışmasına ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet ve Temel Kavramlar Atölyesi

Kooperatif aktivistlerimizden Ali Alp Odabaş 1 Aralık 2019 tarihinde Türk Psikologlar Derneği’nin LGBTİ+ komisyonu ile ortak bir toplumsal cinsiyet ve temel kavramlar atölyesi gerçekleştirmiştir. Atölye yaklaşık olarak bir buçuk saat sürmüş ve bir etkinlik ve bir sunum gerçekleştirilmiştir. Kendisine çabaları ve temsili için teşekkür ederiz.

Atölye İçeriği:

  • Tanışma
  • Kişisel Olan Politiktir
  • Cinsiyet Kimliği, Toplumsal Cinsiyet/Atanmış Cinsiyet, Cinsel Yönelim, Cinsel Kimlik, Ayrımcılık Türleri
  • LGBTİ+ Danışanlar ile İletişim ve Psikolojide Baskı-Ayrımcılık Karşıtı Uygulama

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Kooperatif Haberleri


Psikososyal Destek Eğitimi

"Accion Contra El Hambre-İspanya” ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz ilk faaliyetimiz olan psiko-sosyal destek çalışmamızı Psikososyal Destek Uzmanı Silvia Rodriguez’in kolaylaştırıcılığında

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Deprem Yardım Çalışmaları

Depremin ardından Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi üyeleri ve gönüllüleri olarak Hatay bölgesine çadır, hijyen malzemeleri ve kadın pedi ulaştırmak için aracılık

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Terra İncognita Aktivizm Eğitimlerimizi Gerçekleştirdik.

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi olarak 15-16-22-23 Ekim tarihlerinde Terra Incognita Aktivist Eğitimlerimizin ikincisini gerçekleştirdik. 

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Herkes İçin Güvenli Kent Ankara Projesi tamamlandı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından desteklenen ve Engelli Kadın Derneği'nce yürütülen Herkes İçin Güvenli Kent Ankara Projesi tamamlandı.

Ortağı olmaktan kıvanç duyduğumuz proje kapsamında

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Türkiye'de Akademinin OHAL'i

Yeryüzü Söyleşilerimiz kapsamında 21 Aralık 2019'da Dr. Zeynep Kurnaz ve Dr. İnan Özdemir ile OHAL sürecinin  insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve yürüttükleri çalışmalar üzerindeki etkilerini konuştuk. Kurnaz ve Özdemir, OHAL

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız