Etkinlik Haberleri


Türkiye'den Örneklerle Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması

Yeni bir kavram olan “siyasette kadınlara yönelik şiddet” olgusunu gündeme getirdiğimiz Türkiye'den Örneklerle Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırmamızı tamamladık. UN Women Türkiye Ofisi'nin desteklediği araştırmamıza aktif olarak parlamentoda ve yerel yönetimlerde yer almış/yer alan kadınlar, siyaset ve kadınlara yönelik şiddet alanıyla ilgili kamu kurumlarından temsilciler, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin kadın ve gençlik yapılanmaları ve gençlik ağları temsilcileri katıldı. 24 Ekim 2023 tarihinde Ankara HiltonSa'daki lansman toplantısında paylaştık. Araştırmamızın lansmanından karelere ve araştırma raporumuza buradan ulaşabilirsinizHaberin Devamı İçin Tıklayınız

Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırması

Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırmamız tamamlandı. Kadınların yaşamlarının her aşamasında şiddetten uzak olmalarını ilke edinen Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi’nin gerçekleştirdiği bu araştırma, UNFPA Türkiye Ofisinin desteğiyle yürütülmüştür. Çevrimiçi derinlemesine görüşmelerin yapıldığı araştırmanın saha çalışması, Temmuz-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çoğu kadın ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Görsel Betimleme Nedir? Nasıl Yapılır?


Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi 2022-2023 Yıllık Faaliyet Planı

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi 2022-2023 Yıllık Faaliyet Planı yayınlandı.

Yıllık Plan için tıklayınız.

Yıllık Plan Çalıştay Raporu için tıklayınız.


Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Yayınımız Hazır

Kooperatifimiz, 20-21 Nisan 2019 tarihinde İzmirde DEMİS öncülüğünde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi'nin hazırlık toplantısı sonrasında kentsel hakların izlenmesi ve savunuculuğunun yapılması konusunda aktif rol alma kararı almıştır. “Kentlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Göstegeleri Üzerinden İzlenmesi ve Raporlanması” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Temel Alan Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi” ihtiyacına cevap sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bu büyük hedefin bir parçası olarak gördüğümüz Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesini oluşturduk.

Atölye, kooperatif gönüllülerine sunulan “Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Altyapı Geliştirme Eğitimleri” (19-23 Temmuz 2019) ile aktif çalışmalarına başladı. 15 Ekim 2019 tarihinde başlayan, İnsan Hakları Okulu Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırma Desteği ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi- Araştırma Projesi

5 Aralık 2019 tarihinde Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi- Araştırma Projesi kapsamında çalışacak olan aktivistlerimiz ve proje yürütücüleri Burcu Hatiboğlu Kısat ve Ali Alp Odabaş ile çalışmanın aşamalarından biri olan niceliksel araştırma bağlamında hazırlanan görüşme soruları ele alınmış ve görüşme teknikleri üzerine bir atölye gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonrasında ise sahada yürütülecek olan hane halkı görüşme soruları revize edilmiştir.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Bana Bir Masal Anlat İçinde ‘Eşitlik’ Olsun

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında, Yeryüzü Kooperatifi gönüllülerimizden Esra Erkmen’in bireysel aktivist olarak yürütücülüğünü yaptığı Bana Bir Masal Anlat İçinde ‘Eşitlik’ Olsun çalışmasının değerlendirme toplantısı 2 Aralık Pazartesi tarihinde Fade Stage and Coffee’de gerçekleşti. Toplantıda Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi, Kaos GL, Hacettepe Üniversitesi Queer Araştırmaları Topluluğu, QueerAnka, Hayalperest Çocuk Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı gibi kadın, lgbti+, çocuk ve hayvan hakları alanında yer alan sivil toplum örgütleri, dernekler ve öğrenci toplulukları ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet alanında yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler, toplumsal cinsiyet ve çocuk alanında bağımsız olarak gönüllü çalışmalar yürüten 20 kişinin katılımıyla 14-15 aralıkta gerçekleşmesi planlanan atölye çalışmasına ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet ve Temel Kavramlar Atölyesi

Kooperatif aktivistlerimizden Ali Alp Odabaş 1 Aralık 2019 tarihinde Türk Psikologlar Derneği’nin LGBTİ+ komisyonu ile ortak bir toplumsal cinsiyet ve temel kavramlar atölyesi gerçekleştirmiştir. Atölye yaklaşık olarak bir buçuk saat sürmüş ve bir etkinlik ve bir sunum gerçekleştirilmiştir. Kendisine çabaları ve temsili için teşekkür ederiz.

Atölye İçeriği:

  • Tanışma
  • Kişisel Olan Politiktir
  • Cinsiyet Kimliği, Toplumsal Cinsiyet/Atanmış Cinsiyet, Cinsel Yönelim, Cinsel Kimlik, Ayrımcılık Türleri
  • LGBTİ+ Danışanlar ile İletişim ve Psikolojide Baskı-Ayrımcılık Karşıtı Uygulama

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Kooperatif Haberleri


25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü

25 Kasım 1960 sabahında Dominik’te üç kız kardeşin cesetleri uçuruma düşmüş bir arabanın içinde bulundu. Ölümleri önce bir araba kazası olarak gösterildi. Oysa bu üç kız kardeş, Dominik Cumhuriyeti’nde 31

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Yeryüzü Söyleşileri: İstanbul Sözleşmesi

23 Kasım Cumartesi Huriye Karabacak ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide Eleştiriler Odağında İstanbul Sözleşmesini ve Kazanımlarını Konuştuk. Huriye Karabacak'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Yeryüzü Söyleşileri: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Hak Temelli İzleme

Yeryüzü Söyleşileri Ekim ayından itibaren yeniden

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Kadın Kooperatifleri Çalıştayı

Kooperatifimiz 5 Ağustos 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve UN Women ortaklığında gerçekleştirilen "Kadın Kooperatifi Çalıştayı"na katılmıştır. Çalıştayda kadın kooperatiflerinin deneyimlediği sorunlar, gereksinimler ve çözüm önerileri paylaşılmıştır. Fon

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Kazdağları Yok Olmasın

Toplumsal kalkınmanın ancak ve ancak insanı, doğadaki tüm canlılarla karşılıklı ilişki içinde görebilmekle mümkün olduğu ilkesini temel alan Kooperatifimiz, Kazdağlarında sürdürülen altın madeni yıkımına

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız