Etkinlik Haberleri


Türkiye'den Örneklerle Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırması

Yeni bir kavram olan “siyasette kadınlara yönelik şiddet” olgusunu gündeme getirdiğimiz Türkiye'den Örneklerle Siyasette Kadınlara Yönelik Şiddet Araştırmamızı tamamladık. UN Women Türkiye Ofisi'nin desteklediği araştırmamıza aktif olarak parlamentoda ve yerel yönetimlerde yer almış/yer alan kadınlar, siyaset ve kadınlara yönelik şiddet alanıyla ilgili kamu kurumlarından temsilciler, sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin kadın ve gençlik yapılanmaları ve gençlik ağları temsilcileri katıldı. 24 Ekim 2023 tarihinde Ankara HiltonSa'daki lansman toplantısında paylaştık. Araştırmamızın lansmanından karelere ve araştırma raporumuza buradan ulaşabilirsiniz



Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırması

Gebelik ve Doğum Sürecinde Sağlık Hizmeti Alan Kadınlara Yönelik Kötü Muamele, Ayrımcılık ve Şiddet Araştırmamız tamamlandı. Kadınların yaşamlarının her aşamasında şiddetten uzak olmalarını ilke edinen Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi’nin gerçekleştirdiği bu araştırma, UNFPA Türkiye Ofisinin desteğiyle yürütülmüştür. Çevrimiçi derinlemesine görüşmelerin yapıldığı araştırmanın saha çalışması, Temmuz-Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çoğu kadın ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Görsel Betimleme Nedir? Nasıl Yapılır?


Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi 2022-2023 Yıllık Faaliyet Planı

Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi 2022-2023 Yıllık Faaliyet Planı yayınlandı.

Yıllık Plan için tıklayınız.

Yıllık Plan Çalıştay Raporu için tıklayınız.


Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Yayınımız Hazır

Kooperatifimiz, 20-21 Nisan 2019 tarihinde İzmirde DEMİS öncülüğünde gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi'nin hazırlık toplantısı sonrasında kentsel hakların izlenmesi ve savunuculuğunun yapılması konusunda aktif rol alma kararı almıştır. “Kentlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Göstegeleri Üzerinden İzlenmesi ve Raporlanması” ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Temel Alan Yerel Yönetimlerin Geliştirilmesi” ihtiyacına cevap sunma hedefiyle çıktığımız bu yolda, bu büyük hedefin bir parçası olarak gördüğümüz Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesini oluşturduk.

Atölye, kooperatif gönüllülerine sunulan “Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi Altyapı Geliştirme Eğitimleri” (19-23 Temmuz 2019) ile aktif çalışmalarına başladı. 15 Ekim 2019 tarihinde başlayan, İnsan Hakları Okulu Bahri Savcı İnsan Hakları Araştırma Desteği ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi- Araştırma Projesi

5 Aralık 2019 tarihinde Kentsel Haklar Araştırma ve İzleme Atölyesi- Araştırma Projesi kapsamında çalışacak olan aktivistlerimiz ve proje yürütücüleri Burcu Hatiboğlu Kısat ve Ali Alp Odabaş ile çalışmanın aşamalarından biri olan niceliksel araştırma bağlamında hazırlanan görüşme soruları ele alınmış ve görüşme teknikleri üzerine bir atölye gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sonrasında ise sahada yürütülecek olan hane halkı görüşme soruları revize edilmiştir.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Bana Bir Masal Anlat İçinde ‘Eşitlik’ Olsun

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında, Yeryüzü Kooperatifi gönüllülerimizden Esra Erkmen’in bireysel aktivist olarak yürütücülüğünü yaptığı Bana Bir Masal Anlat İçinde ‘Eşitlik’ Olsun çalışmasının değerlendirme toplantısı 2 Aralık Pazartesi tarihinde Fade Stage and Coffee’de gerçekleşti. Toplantıda Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi, Kaos GL, Hacettepe Üniversitesi Queer Araştırmaları Topluluğu, QueerAnka, Hayalperest Çocuk Derneği, Kadın Dayanışma Vakfı gibi kadın, lgbti+, çocuk ve hayvan hakları alanında yer alan sivil toplum örgütleri, dernekler ve öğrenci toplulukları ile Kadın ve Toplumsal Cinsiyet alanında yüksek lisans öğrenimi gören öğrenciler, toplumsal cinsiyet ve çocuk alanında bağımsız olarak gönüllü çalışmalar yürüten 20 kişinin katılımıyla 14-15 aralıkta gerçekleşmesi planlanan atölye çalışmasına ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet ve Temel Kavramlar Atölyesi

Kooperatif aktivistlerimizden Ali Alp Odabaş 1 Aralık 2019 tarihinde Türk Psikologlar Derneği’nin LGBTİ+ komisyonu ile ortak bir toplumsal cinsiyet ve temel kavramlar atölyesi gerçekleştirmiştir. Atölye yaklaşık olarak bir buçuk saat sürmüş ve bir etkinlik ve bir sunum gerçekleştirilmiştir. Kendisine çabaları ve temsili için teşekkür ederiz.

Atölye İçeriği:

  • Tanışma
  • Kişisel Olan Politiktir
  • Cinsiyet Kimliği, Toplumsal Cinsiyet/Atanmış Cinsiyet, Cinsel Yönelim, Cinsel Kimlik, Ayrımcılık Türleri
  • LGBTİ+ Danışanlar ile İletişim ve Psikolojide Baskı-Ayrımcılık Karşıtı Uygulama

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Kooperatif Haberleri


Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Öfke, Narsizm

Yeryüzü söyleşilerinin 2019 yılı ilk söyleşisi duygular sosyolojisi ile ilgili olan “Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Öfke, Narsizm” akademisyen Dr. Nagehan Tokdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir. Söyleşiye katılan herkese ve Dr. Nagehan Tokdoğan’a teşekkür ederiz.

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Ailenin Karanlık Yüzü: Ensest

Ensest üzerine gerçekleştirdiğimiz yeryüzü söyleşisinde, sorunu çözüm yollarıyla birlikte ve farklı bir bakış açısıyla ele almamızı sağlayan Doç. Dr. Alanur Çavlin’e ve Ailenin Karanlık Yüzü: Ensest kitabına katkı veren herkese çok teşekkür

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


AIDS Krizi Üzerine Yeryüzü Söyleşisi

1 Aralık Dünya HIV/AIDS günü için kooperatifimiz tarafından düzenlenen AIDS Krizi:  Biyopolitika Ufkunda Queer Şafağı söyleşimize olan katılımınız için tüm katılımcılarımıza ve bilgilendirici sunumu için Hekim Özen Demir’e ve Felsefe Doktoru

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


25 KASIM KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE GÜNÜ

    Şiddet, eril olanın tarih boyunca kadını kontrol etmek adına kullandığı gücün bir göstergesidir. Tüm dünyada binlerce hatta yüzlerce kadın her gün şiddetin ve baskının birçok formunu tecrübe

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Kadın Dayanışması Olanakları olarak Kooperatifler

19 Kasım 2018 tarihinde kooperatifimizin kurucu üyelerinden

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız