Etkinlik Haberleri


Sen de Anlat Platformunu Yaygınlaştırma ve Kapasite Geliştirme Projesi

Sen de Anlat Platformu tarafından düzenlenen Sen de Anlat Platformunu Yaygınlaştırma ve Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında 23-24 şubat tarihlerinde düzenlenen eğitime kooperatifimizi gönüllülerimizden Ali Alp Odabaş ve Esra Erkmen temsil etmiştir. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.Sen de Anlat Platformu tarafından düzenlenen Sen de Anlat Platformunu Yaygınlaştırma ve Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında 23-24 şubat tarihlerinde düzenlenen eğitime kooperatifimizi gönüllülerimizden Ali Alp Odabaş ve Esra Erkmen temsil etmiştir. Kendilerine katılımlarından dolayı teşekkür ederiz.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği(CEİD) tarafından düzenlenen, Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin sonuç raporu için düzenlenen çalıştaya kooperatifimizi kurucu üyelerimizden Selda Taşdemir Afşar, İlknur Yüksel Kaptanoğlu ve Burcu Hatiboğlu temsil etmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Toplumsal Cinsiyet: Temel Kavramlar ve Feminizm Üzerine

Kooperatifimiz gönüllülerinden, feminist aktivist ve Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları yüksek lisans öğrencisi olan Ali Odabaş tarafından, 5 Aralık tarihinde bir çok üniversitenin lisans öğrencisine “Toplumsal Cinsiyet: Temel Kavramlar ve Feminizm” üzerine sunumunu gerçekleştirmiş ve kooperatifimizi temsil etmiştir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve başarılarının devamını diliyoruz.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

Göçmen Kadınlar için Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Hizmetlerine Erişim- Kadın Olmak ve Haklarımız

20 kasım tarihinde, kooperatifimizin kurucu üyelerinden Dr. Burcu Hatiboğlu ve Dr. Özge Sanem Özateş Gelmez, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM)'ın, Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ortaklığı ve ECHO Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları finansal desteği ile yürüttüğü; “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar ve Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri Oluşturmak Suretiyle Suriyeli ve Diğer Göçmen Kadınların Üreme Sağlığı ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Hizmetlerine Erişimlerini Güçlendirme Projesi” kapsamında, Suriyeli genç kadınlarla "Kadın Olmak ve Haklarımız” üzerine bir güçlenme çalışması gerçekleştirmiştir. Drama ...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız

CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nin Yaygınlaştırılması Projesi 2. STK Toplantısı

22 Eylül 2018- Kooperatifimiz, BM Kadın ve Türk Kadınlar Birliği ortaklığında yürütülen “CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi’nin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında gerçekleştirilen 2. STK Toplantısı’na katılmıştır. Toplantıda uluslararası mevzuat kapsamında Türkiye'de kadın örgütlerinin güçlenmesi konusu ve bu çerçevede bir eylem planı geliştirilmesi üzerine çalışılmıştır. Bu kapsamda hak temelli hizmet veren kadın örgütleri arasındaki işbirliği olanakları tartışılmıştır. 


Sınır Tanımayan Kooperatifçiler Toplantısı

26-29 Nisan 2018 - Kooperatifimiz Genç İşi Kooperatif tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen ve dört farklı ülkeden sosyal kooperatiflerin bir araya geldiği Sınır Tanımayan Kooperatifçiler Toplantısı'na katılmıştır. Toplantı çok çeşitli toplumsal sorunların çözümü için mücadele eden sosyal kooperatifler arasında etkili diyalog kurulmasını sağlamıştır. Toplantıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için: https://www.gencisi.org/cooperators-without-borders/tr/


Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı-Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı tarafından, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 5 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen,  #Mordüşün ‘Sivil Düşün Danışma Kurulu Toplantısı-Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’  etkinliğine katılım sağlandı. Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele, çalışma hayatında kadın, savaşta ve barışta kadın, kesişen kimlikler konuları tartışmaya açıldı.  


İstanbul Sözleşmesi'nin ve CEDAW'ın Uygulanma Pratikleri üzerine Eğitim/Atölye Çalışması

29-30 Mart 2018 - UN Women'ın "Implementing Norms, Changing Minds" programı kapsamında WAVE (Women Against Violence Europe) Network tarafından yürütülen projenin bir parçası olarak Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Türkiye'deki WAVE Network üyeleri arasında İstanbul Sözleşmesi'nin ve CEDAW'ın uygulanma pratikleri üzerine gerçekleştirilen eğitim/atölye çalışmasına katılmıştır. 


Kooperatif Haberleri


Türkiye'de Akademinin OHAL'i

Yeryüzü Söyleşilerimiz kapsamında 21 Aralık 2019'da Dr. Zeynep Kurnaz ve Dr. İnan Özdemir ile OHAL sürecinin  insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve yürüttükleri çalışmalar üzerindeki etkilerini konuştuk. Kurnaz ve Özdemir, OHAL

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü

25 Kasım 1960 sabahında Dominik’te üç kız kardeşin cesetleri uçuruma düşmüş bir arabanın içinde bulundu. Ölümleri önce bir araba kazası olarak gösterildi. Oysa bu üç kız kardeş, Dominik Cumhuriyeti’nde 31

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Yeryüzü Söyleşileri: İstanbul Sözleşmesi

23 Kasım Cumartesi Huriye Karabacak ile gerçekleştirdiğimiz söyleşide Eleştiriler Odağında İstanbul Sözleşmesini ve Kazanımlarını Konuştuk. Huriye Karabacak'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Yeryüzü Söyleşileri: Toplumsal Cinsiyete Dayalı Hak Temelli İzleme

Yeryüzü Söyleşileri Ekim ayından itibaren yeniden

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız


Kadın Kooperatifleri Çalıştayı

Kooperatifimiz 5 Ağustos 2019 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve UN Women ortaklığında gerçekleştirilen "Kadın Kooperatifi Çalıştayı"na katılmıştır. Çalıştayda kadın kooperatiflerinin deneyimlediği sorunlar, gereksinimler ve çözüm önerileri paylaşılmıştır. Fon

...

Haberin Devamı İçin Tıklayınız