PROJE GELİŞTİRME ATÖLYELERİ

"Birlikte Geliştirelim ve Hayata Geçirelim" Proje Geliştirme Atölyeleri

"Birlikte geliştirelim ve hayata geçirelim" sloganıyla yaşanabilir bir dünya ve ülke hayal ile Proje Geliştirme Atölyeleri düzenliyoruz. Gönüllülerimizin ücretsiz olarak katılabilecekleri Proje Döngüsü Yönetimi eğitimlerini de içeren ve interaktif yöntemlerle hazırlanan atölyelerde, gönüllülerin proje fikri geliştirme ve proje yazma kapasitelerinin gelişimine katkı sağlıyoruz. Geliştirilen proje fikirleri için gönüllülerimizle birlikte hibe/fon/destek araştırması yapıyor ve proje yazımı gerçekleştiriyoruz. Böylece kooperatifimizin çalışma alanlarıyla ilgili hak temelli proje fikirlerini birlikte geliştirebileceğimiz bir olanak sağlıyor ve bu fikirleri hayata geçirmek için yollar arıyoruz. Bizi biz yapan da birlikte harcadığımız emek oluyor… Aynı zamanda birlikte yürütüyoruz... Yani proje fikrini geliştiren ve projeyi yazan gönüllülerimizle birlikte projeyi hayata geçiriyoruz, birlikte istihdam oluyoruz…

Aşağıdaki alanlarla ilgili sizin fikirlerinize ihtiyacımız var: 

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları 
  • Kadına yönelik şiddetle mücadele
  • Kent çalışmaları
  • Toplumsal hareketlilik
  • Toplumsal kalkınma
  • Yoksullukla mücadele
  • Göç çalışmaları
  • Gençlik ve çocuk refahı  
  • Bakım hizmetleri ve bakım verme ilişkileri 

Gelin birlikte düşünelim.. Birlikte üretelim… Birlikte hayata geçirelim… 

Yeryüzünü birlikte güzelleştirelim…