Kazdağları Yok Olmasın


Toplumsal kalkınmanın ancak ve ancak insanı, doğadaki tüm canlılarla karşılıklı ilişki içinde görebilmekle mümkün olduğu ilkesini temel alan Kooperatifimiz, Kazdağlarında sürdürülen altın madeni yıkımına karşı mücadele eden sivil toplum örgütleri ile birlikte duruyor. “Mütevazi bir yatırımla”, milyonlarca kâr elde ettiklerini övünerek anlatan Kanada menşeili Alamos Gold firmasının, 2010 yılında gözünü diktiği ve yıkımın boyutunu her geçen yıl arttırdığı Kazdağlarını terk etmesini, verilen zararı ortadan kaldıracak çalışmaların başlatılmasını ve Kazdağlarının yeniden ve yalnızca dünyanın akciğerleri olarak anılmasını talep ediyoruz.

Kanun tıkıyor hapse erkeği veya kadını
Çaldığında ortak toprağın üstündeki tek bir kazı
Ama kazın altından çalanlar ortak toprağı
Büyük hain onlar ama; serbest elleri kolları*

*15. Yüzyıl, İngiliz Anonim Halk Şiiri, (Bertell Ollman, Diyalektiğin Dansı: Marx’ın Yönteminde Adımlar. Çev: Cenk Saraçoğlu. İstanbul: Yordam Kitap, 2015, sf.189).